כניסה

שארית היום

מחבר/ת: אישיגורו, קזואו; מחבר/ת: אישיגורו, קזואו; מחבר/ת: אישיגורו, קזואו; מחבר/ת: אישיגורו, קזואו;

תקציר:

 
כמות הזמנות לכותר: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
 

עותקים

מספרסטטוסמיקום מס' מיון סימן מדף כרךימי השאלהתאריך החזרה
3134מושאלספורת מבוגרים (ס) ס איש 2827/6/2018
35646מושאל ס איש 2828/6/2018
35647זמין ס איש 28 
35648מושאל ס איש 2821/6/2018

הוספה לעגלה מה זה

מחברמחבר/ת: אישיגורו, קזואו; מחבר/ת: אישיגורו, קזואו; מחבר/ת: אישיגורו, קזואו; מחבר/ת: אישיגורו, קזואו;
שם כותרשארית היום
מס' מיוןס
סימן מדףאיש
משפט‏ ‏אחריותקאזואו אישיגורו
מדיהספרים
סוגסיפורת
זמן הוצאה1992
שפהעברית
תאריך קיטלוג17/5/1992
תארניםיפן ; יפן ; יפן ; יפן ;
 

לשימושים נוספים

תצוגת הדפסה

חזרה לדף קודם