פתיחת מנוי בספריה לילדים חדשים בביה"ס קשת

פתיחת המנוי מקנה זכות השאלה של פריטים מהספריה

החתומ/ה מטה מודע/ת לאחריותו/ה על הפריטים שילדו שואל בספריה ומתחייב להחזירם במצב תקין ובזמן הנדרש.

נהלי ההשאלה:

  • משך השאלת הספרים – חודש ימים
  • משך השאלת ספרים מבוקשים / סדרות מבוקשות – מוגבל לשבועיים
  • ניתן לבצע הארכת זמן השאלה לספר שאינו מוזמן, אך בכל מקרה לא תעלה תקופת ההשאלה על 3 חודשים.
  • אין להעביר לילד או מבוגר אחר פריט שהושאל בספריה
  • יש להודיע לספריה על שינוי בכתובת או מספר טלפון

חסימת כרטיס מנוי תיתכן במקרים הבאים:

  • איחור בהחזרת פריט
  • באם יתגלו נזקים בספרים בעת החזרתם
  • בגין חוב לספריה

על פי חוקי הספריה מוטלים קנסות על איחור בהחזרת ספרים, קנס מקסימאלי לאיחור  לספר ילדים  - 25 ₪.

תשלום עבור פריט שאבד או הושחת – 45 ₪ לספר ילדים, 70 ₪ לספר מבוגרים.

הספריה שומרת לעצמה את הזכות לא להשאיל ספרים למי שלא עומדים בהסכם זה.

 

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

תפריט נגישות